Վենետիկում ջրանցքները չորացել են

20:17   01 Մարտ 2021    124

Վենետիկյան շատ ջրանցքներ, այդ թվում՝ հանրաճանաչ զբոսաշրջային ջրանցքները, դարձել են ծանծաղ՝ ռեկորդային ցածր մակընթացության արդյունքում:Հաղորդվում է, որ ջրի մակարդակն իջել է 48 սանտիմետրով, ինչի պատճառով ջրանցքների մի մասը ցամաքել է ամբողջությամբ, իսկ որոշ ջրանցքներ էլ պիտանի չեն ջրային տրանսպորտի աշխատանքի համար, տեղեկացնում է Hayatsk.info-ն:

Hayatsk.info

Վենետիկում ջրանցքները չորացել են

Վենետիկյան շատ ջրանցքներ, այդ թվում՝ հանրաճանաչ զբոսաշրջային ջրանցքները, դարձել են ծանծաղ՝ ռեկորդային ցածր մակընթացության արդյունքում:

Հաղորդվում է, որ ջրի մակարդակն իջել է 48 սանտիմետրով, ինչի պատճառով ջրանցքների մի մասը ցամաքել է ամբողջությամբ, իսկ որոշ ջրանցքներ էլ պիտանի չեն ջրային տրանսպորտի աշխատանքի համար, տեղեկացնում է Hayatsk.info-ն:

Hayatsk.info

Հեշթեգներ: Վենետիկումջրանցքներըչորացելեն Վենետիկյանշատջրանցքներ   այդթվում՝հանրաճանաչզբոսաշրջայինջրանցքները   դարձելենծանծաղ՝ռեկորդայինցածրմակընթացությանարդյունքում: Հաղորդվումէ   որջրիմակարդակնիջելէ48սանտիմետրով   ինչիպատճառովջրանցքներիմիմասըցամաքելէամբողջությամբ   իսկորոշջրանցքներէլպիտանիչենջրայինտրանսպորտիաշխատանքիհամար   Hayatsk.info-ն: Hayatsk.info Աշխարհ" style="color: #1955a5;"> տեղեկացնումէHayatsk.info-ն: Hayatsk.info Աշխարհ    


Վերնագիրի այլ պիտակները