Ճապոնիայում 6,1 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է գրանցվել

17:58   14 Մայիս 2021    370

6,1 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժ է գրանցվել Խաղաղ օվկիանոսի այն հատվածում, որը գտնվում է Ճապոնիայի Հոնսյու կղզու Միյագի պրեֆեկտուրայի Իսինոմակի քաղաքից դեպի հարավ-արևելք 71 կիլոմետր հեռավորության վրա:

Այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Միասնական երկրաֆիզիկական ծառայության Ալթայա-Սայանյան մասնաճյուղը, տեղեկացնում է Hayatsk.info-ն:

Ալթայա-Սայանյան մասնաճյուղի օպերատիվ մշակման տվյալներով՝ մայիսի 14-ին Երևանի ժամանակով 03:58-ին գրանցված երկրաշարժը էպիկենտրոնում ցնցումների ինտենսիվությամբ գնահատվում է որպես «ավերիչ»:

ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը երկրաշարժի մագնիտուդը գնահատել է 6: Kyodo գործակալությունը նշում է, որ ցունամիի մասին նախազգուշացում չի հայտարարվել:

Hayatsk.info

Հեշթեգներ: Ճապոնիայում6   1մագնիտուդհզորությամբերկրաշարժէգրանցվել.ցունամիիառաջացմանվտանգչկա 6   1մագնիտուդհզորությամբերկրաշարժէգրանցվելԽաղաղօվկիանոսիայնհատվածում   որըգտնվումէՃապոնիայիՀոնսյուկղզուՄիյագիպրեֆեկտուրայիԻսինոմակիքաղաքիցդեպիհարավ-արևելք71կիլոմետրհեռավորությանվրա: ԱյդմասինհաղորդելէՌուսաստանիԳիտություններիակադեմիայիՄիասնականերկրաֆիզիկականծառայությանԱլթայա-Սայանյանմասնաճյուղը   Hayatsk.info-ն: Ալթայա-Սայանյանմասնաճյուղիօպերատիվմշակմանտվյալներով՝մայիսի14-ինԵրևանիժամանակով03:58-ինգրանցվածերկրաշարժըէպիկենտրոնումցնցումներիինտենսիվությամբգնահատվումէորպես«ավերիչ»: ԱՄՆ-իերկրաբանականծառայությունըերկրաշարժիմագնիտուդըգնահատելէ6:Kyodoգործակալությունընշումէ" style="color: #1955a5;"> տեղեկացնումէHayatsk.info-ն: Ալթայա-Սայանյանմասնաճյուղիօպերատիվմշակմանտվյալներով՝մայիսի14-ինԵրևանիժամանակով03:58-ինգրանցվածերկրաշարժըէպիկենտրոնումցնցումներիինտենսիվությամբգնահատվումէորպես«ավերիչ»: ԱՄՆ-իերկրաբանականծառայությունըերկրաշարժիմագնիտուդըգնահատելէ6:Kyodoգործակալությունընշումէ   Hayatsk.info Ճապոնիա" style="color: #1955a5;"> որցունամիիմասիննախազգուշացումչիհայտարարվել: Hayatsk.info Ճապոնիա  


Վերնագիրի այլ պիտակները